Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni - roboty dodatkowe

Numer umowy:KB/448/UI/100-W/2012
Data podpisania:23.05.2012r
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu :„Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających ( zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. 80-338 Gdańsk, ul. Opacka 12
Wartość zamówienia:191 449,16 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia-Wydz.Inwestycji, Al.M.Piłsudskiego 52/54 - pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 08.06.2012
Data udostępnienia informacji: 08.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2012 09:55 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka