Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni-nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/1170/UI/204/W/2012
Data podpisania:12.10.2012r.
Przedmiot zamówienia:pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych w nastepującym zakresie: 1)roboty drogowe wraz z docelową organizacją ruchu 2)tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót 3)budowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniem przyłączy 4)likwidację starej sieci wodociągowej 5)budowę kanalizacji sanitarnej z odcinkami przewodów kanalizacyjnych od sieci do granic prywatnych nieruchomości 6)budowę kanalizacji deszczowej 7)budowę oświetlenia ulicznego 8)przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych 9)przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych 10)budowę murów oporowych 11)małą architekturę 12)zieleń (wycinki drzew i krzewów, założenie trawników wraz z pielęgnacją). Dla budowy sieci wodociągowej nadzór zapewnia PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., zwany dalej PEWIK, współfinansujący budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej. Budowa sieci wodociągowej objęta jest zakresem umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową istniejących prowizorek, połączeniami ISO dla przebudowy prowizorek i przyłączami wodociągowymi. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest do współpracy z nadzorem PEWIK, z wykonawcą POZG i firmą ENERGA-OPERATOR S.A. oraz do koordynacji robót realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i wykonawcę POZG
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przemysław Marszałkowski właściciel firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino
Wartość zamówienia:61500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.03.2015
Data udostępnienia informacji: 26.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2015 13:34 Dodanie informacji Anna Stankiewicz