Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni

Numer umowy:KB/1169/UI/203/W/2012
Data podpisania:12.10.2012r.
Przedmiot zamówienia:1.roboty drogowe wraz z docelową organizacją ruchu 2.tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 3.budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem przyłączy (wg wykazu przyłączy stanowiącego załącznik nr 8 do umowy) 4.likwidacja starej sieci wodociągowej 5.budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami przewodów kanalizacyjnych od sieci do granic prywatnych nieruchomości 6.budowa kanalizacji deszczowej 7.budowa oświetlenia ulicznego 8.przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych 9.przebudowa kolidujących sieci teletechnicznych 10.budowa murów oporowych 11.mała architektura 12.zieleń (wycinki drzew i krzewów, założenie trawników wraz z pielęgnacją).
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, KRS nr 0000054588
Wartość zamówienia:5946846,49 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Maria Płotka
Telefon:586688300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.10.2012
Data udostępnienia informacji: 24.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2012 15:44 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz