Z dnia 2011-12-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2011 r. w sprawie:
  • 4409/11/VI/P - przygotowanie i druk wkładki informacyjnej dotyczącej 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
  • 4410/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 4.845.000 EUR wykonanie zadania ,,Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
  • 4411/11/VI/O - przekazania dotacji Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni na remont pomieszczeń pracowni RTG
  • 4412/11/VI/O - rozwiązania umowy KB/361/OZ/15/W/2011 z dnia 12.07.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.12.2011
Data udostępnienia informacji: 13.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2011 10:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk