Z dnia 2011-11-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2011 r. w sprawie:
 • 4277/11/VI/P - opracowania, w wersji elektronicznej, przewodnika po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością
 • 4278/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni”
 • 4279/11/VI/R - rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu dokumentu Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)
 • 4280/11/VI/O - aneksu nr 2 do umowy NR KB/30/OZ/4/W/2009 z dnia 02.01.2009r. z Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na realizację zadania: „Grupy wsparcia i rehabilitacja”
 • 4281/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy NR KB/438/OZ/13/W/2009 z dnia 01.07.2009 r.
 • 4282/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
 • 4283/11/VI/O - powołania zespołu koordynującego realizacje lokalnego programu promocji zdrowia psychicznego
 • 4285/11/VI/P - dzierżawy łączy DSL od TP S.A. dla potrzeb MCZK
 • 4286/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8400/08/V/P z dnia 25.11.2008 r. w sprawie świadczenia usługi wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatycznej aplikacji GPS Monitor i Rejestr GPS
 • 4287/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13485/10/V/P z dnia 12.01.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głównego Centrum Oglądowego systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14
 • 4288/11/VI/P - zmiany zrządzenia nr 9589/09/V/P z dnia 24.02.2009 r. w sprawie dzierżawy dwóch łączy ISDN dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 4289/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych na 2012-2013
 • 4290/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie i montaż barierek na dziedzińcu budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24
 • 4291/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4292/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4293/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
 • 4294/11/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 3946/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 02.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich przy ul. Morskiej 9-9A w Gdyni”
 • 4295/11/VI/M - przejęcia budynku po byłym Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej 46 w Gdyni w administrowanie przez Administracje Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4296/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzantów 39 bl. III w Gdyni
 • 4297/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy Al.Marszałka Piłsudskiego 50 w Gdyni
 • 4298/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 4299/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
 • 4300/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 57 w Gdyni
 • 4301/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 88 w Gdyni
 • 4302/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 bl.III w Gdyni
 • 4303/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Reja 8 w Gdyni
 • 4304/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 40 w Gdyni
 • 4305/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy Dickmana 38 w Gdyni
 • 4306/11/VI/M - wykonania prac rozbiórkowych zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu wokół budynku mieszkalnego oraz wywozu odpadów przy ul. Żwirowej 43 w Gdyni
 • 4307/11/VI/M - pozwolenia na budowę oraz posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni (dz.1123/194 KM 54)
 • 4308/11/VI/M - uszczelnienia przewodu wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Zielonej 32/19 w Gdyni
 • 4309/11/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Tucholskiej 7 w Gdyni
 • 4310/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni
 • 4311/11/VI/M - wykonania i zamontowania kraty okiennej na podeście na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 39 w Gdyni
 • 4312/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w mieszkaniu gminnym przy ul. Węglowej 15 w Gdyni
 • 4313/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w mieszkaniu gminnym przy ul. Warszawskiej 53 w Gdyni
 • 4314/11/VI/M - wykonania badania posadzki w przedpokoju w mieszkaniu przy ul. Warszawskiej 18 A w Gdyni
 • 4315/11/VI/M - wykonania dezynfekcji (odgrzybienia) w lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 20 w Gdyni
 • 4316/11/VI/M - wykonania zejścia do piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28 w Gdyni
 • 4317/11/VI/M - wykonania remontu wejścia do Ośrodka i Świetlicy Socjoterapeutycznej „MROWISKO” przy ul. Oparta Hackiego 17 w Gdyni
 • 4318/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej z montażem drzwi do korytarzy piwnicznych oraz wymiany drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 4319/11/VI/M - likwidacji placu zabaw pomiędzy ulicami Harcerską 1-7, Legionów 74-80, Legionów 82-88 na terenie będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 4320/11/VI/M - wykonania remontu chodnika z utwardzeniem wjazdu do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 w Gdyni
 • 4321/11/VI/M - wykonania remontu chodnika prowadzącego do budynku mieszkalnego przy ul.Warszawskiej 80 w Gdyni
 • 4322/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Abrahama 51 w Gdyni
 • 4323/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 12 przy ul. Tucholskiej 1 oraz wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach gospodarczych w budynkach mieszkalnych przy ul. Dickmana 18-30 w Gdyni
 • 4324/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4325/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 4326/11/VI/M - wykonania przycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 4327/11/VI/M - wykonania przycinki drzew oraz odmłodzenia żywopłotu na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4328/11/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 4329/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 4330/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni chodnika asfaltowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 14 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4331/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na podpisanie umowy z Energą – Obrót S.A. na sprzedaż energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II
 • 4332/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w dodatku do magazynu Brie
 • 4333/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 193.000 EUR na opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu SEGMENT i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 4334/11/VI/M - usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym przy budynku przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
 • 4335/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/390/UI/133/W/2010 z dnia 02.07.2010 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – etap II”
 • 4336/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na zakup nagród w trzynastej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” – 2011
 • 4337/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej
 • 4338/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizacje Święta Karlskrony
 • 4339/11/VI/S - zmiany regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4340/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali dydaktycznej dla Chóru Franciszkańskiego Centrum Kultury w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 4341/11/VI/O - wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie sali dydaktycznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni dla Pana Michała Wasiaka
 • 4342/11/VI/O - wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie pomieszczenia w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 4343/11/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych i Klubem WKS Flota na użyczenie dla Klubu Flota strzelnicy szkolnej
 • 4344/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r szkolenia na temat: „Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.
 • 4345/11/VI/S - wyrażenia zgody na przegląd i naprawę bramy wjazdowej na dziedziniec budynku UMG przy Al. Piłsudskiego 52/54
 • 4346/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch aparatów fotograficznych na potrzeby UMG
 • 4347/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz specyfikacji technicznej wykonania naprawy gzymsu dachowego w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 4348/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie planszy prezentującej mapę fotograficzną miasta Gdyni zwaną ortofotomapą
 • 4349/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR w zakresie konserwacji ploterów w Wydziale Geodezji
 • 4350/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację prac w zakresie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów katastralnych, celem włączenia do zasobu geodezyjnego, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii
 • 4351/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 13139/09/V/S z dnia 08 grudnia 2009 roku
 • 4352/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 2492/11/VI/S z dnia 28 czerwca 2011 roku
 • 4353/11/VI/R - wyrażenia zgody na organizację lunchu w dniu 08 grudnia 2011 r. dla uczestników konferencji projektu INTERFACE
 • 4354/11/VI/M - zawarcia umowy dzierżawy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • 4355/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1750/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.04.2011 r.
 • 4356/11/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych
 • 4357/11/VI/P - akceptacji aneksu do umowy dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 4358/11/VI/P - akceptacji zmian treści umowy KB/170/UP/42/W/2008 z dnia 17.03.2008 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej
 • 4359/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/370/UI/126/W/2011 z dnia 14.07.2011 r. na opracowanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni” - etap III
 • 4360/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn: „Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 4361/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 4362/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji do przeprowadzenia rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 193.000 EUR w 2011 roku
 • 4363/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu dla udziału w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Portowej 3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • 4364/11/VI/P - zorganizowania inscenizacji historycznej wprowadzenia stanu wojennego
 • 4365/11/VI/P - zorganizowania imprezy kulturalnej „Mikołaje na motocyklach” w dniu 4 grudnia 2011 r
 • 4366/11/VI/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 4367/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie reklam promujących miasto Gdynia, z okazji gdyńskich Mikołajek
 • 4368/11/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 4369/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 4370/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup szaf metalowych oraz nadstawek na potrzeby UMG
 • 4371/11/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę uszkodzonej kraty roletowej
 • 4372/11/VI/P - promocji Miasta na antenie Radia Gdańsk
 • 4373/11/VI/S - powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej
 • 4374/11/VI/M - pokrycia kosztów zabezpieczenia lokalu oraz kosztów transportu
 • 4375/11/VI/M - wykonania uszczelnienia przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Kapitańskiej 45 w Gdyni
 • 4376/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 4377/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 4378/11/VI/P - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. koordynacji projektu „Muzeum Emigracji”
 • 4379/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 w Gdyni
 • 4380/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 A w Gdyni
 • 4381/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy Bohaterów Starówki Warszawskiej 19 w Gdyni
 • 4382/11/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do lokalu użytkowego przy ul. Górnej 21 w Gdyni
 • 4383/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów remontowo-budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14.000 EUR
 • 4384/11/VI/M - wykonania remontu komina w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
 • 4385/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Chwarznieńskiej 18-20 w Gdyni
 • 4386/11/VI/S - zmiany zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni nr 84/10/VI/S z dnia 7.12.2010 r. i nr 2325/11/VI/S z dnia 14.06.2011 r. dot.: zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 4387/11/VI/S - zmiany zarządzenie 2718/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 2011 w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2011 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 4388/11/VI/U - świadczenia przez Telekomunikację Polską SA usługi Dostęp do Internetu DSL na numerze telefonu 58 663 00 12 zainstalowanym w Gdyni przy ul. Morskiej 92-94 oraz upoważnienia do podpisania umowy wraz z aneksem w tej sprawie
 • 4389/11/VI/R - upoważnienie do podpisania aneksu nr 3/2011 do umowy nr 49/MOPS/2004 z dnia 7.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 4390/11/VI/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2011
 • 4391/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 4392/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok
 • 4393/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Chwarznieńskiej 10-12 w Gdyni
 • 4394/11/VI/M - wymiany kotła na paliwo stałe do etażowego ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
 • 4395/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 110 przy ul. Morskiej 112 A w Gdyni
 • 4396/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 EUR na usługę „Rozbudowa aplikacji w ramach istniejących programów w Wydziale Geodezji: Egipt, Ośrodek, GeoEdytor”
 • 4397/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4398/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4399/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Lelewela przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4400/11/VI/S - zmiany zarządzenia 600/11/VI/S z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4401/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę dla drugiego etapu budowy kanalizacji teletechnicznej, realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni”
 • 4402/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lazurowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4403/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania pn. prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni ul. Małolacka 3A w czasie od 01.01.2012 do 31.12.2016 r.
 • 4404/11/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (POŚpH) wraz z budową systemu monitoringu hałasu oraz uzupełnieniem funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asystą techniczną
 • 4405/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”
 • 4406/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni dla zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”
 • 4407/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem składowym i infrastrukturą techniczną”
 • 4408/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011 r. o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.11.2011
Data udostępnienia informacji: 13.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2020 12:04 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
13.12.2011 10:52 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk