Z dnia 2011-10-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2011 r. w sprawie:
 • 3681/11/VI/P - zmiany zrządzenia nr 2143/11/VI/ Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 maja 2011 r
 • 3682/11/VI/P - zmiany zrządzenia n 3504/11/VI/ Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 20111 r.
 • 3683/11/VI/P - dofinansowania wydania publikacji „Józef Piłsudski – honorowy obywatel Gdyni”
 • 3684/11/VI/P - przyznania nagrody z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków
 • 3685/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy Gdynia
 • 3686/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pracowni komputerowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w celu realizacji warsztatów foto-video z elementami dziennikarstwa w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 3687/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na korzystanie z aplikacji internetowej ,,Obowiązek Szkolny i Nauki’’ oraz o hosting
 • 3688/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 3689/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Nowe zasady odpowiedzialności majątkowej urzędników samorządowych” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3690/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzeń roślin cebulowych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 3691/11/VI/P - usługi telekomunikacji komórkowej dla potrzeb systemu DART w MCZK
 • 3692/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3693/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3694/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3695/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3696/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3697/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3698/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3699/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3700/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3701/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości przy ul. Jęczmiennej 6 w Gdyni
 • 3702/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 198 w Gdyni
 • 3703/11/VI/M - rozbiórki budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Joachimczyka w Gdyni-Wiczlinie
 • 3704/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Zacisznej 2 w Gdyni
 • 3705/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych prowadzących do budynku administracyjnego (siedziba ABK-3) oraz budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Abrahama 55-57 w Gdyni
 • 3706/11/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na odpady celem wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 13 w Gdyni
 • 3707/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki obiektu użytkowego przy ul. Jana z Kolna 18 w Gdyni
 • 3708/11/VI/M - przeprowadzenia dezynsekcji w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 3709/11/VI/M - opracowania orzeczenia technicznego elementów konstrukcyjnych (dwa stropy i dwa balkony) znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
 • 3710/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki garaży przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni – dz. nr 1170/582, k.m. 54
 • 3711/11/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3712/11/VI/M - zatwierdzenia projektu umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
 • 3713/11/VI/M - zmiany Zarządzenia nr 3171/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową (ul. Augustyna Necla 4 A m. 17)
 • 3714/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 400 balonów z okolicznościowym nadrukiem
 • 3715/11/VI/M - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wymiany podłogi na klatce schodowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
 • 3716/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych prowadzących do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Berlinga 10 ABC w Gdyni
 • 3717/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych prowadzących do mieszkań w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 3718/11/VI/M - wykonania dokumentacji technicznej na remont instalacji gazowej w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 14-28 w Gdyni
 • 3719/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama 46 B w Gdyni
 • 3720/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Hallera 31 w Gdyni
 • 3721/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich 28-30 w Gdyni
 • 3722/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Hallera 33 w Gdyni
 • 3723/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich wraz z wymianą okna na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Węglowej 20 w Gdyni
 • 3724/11/VI/M - przygotowania instalacji elektrycznej do zabudowy liczników elektrycznych w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Okrzei 22 i 24 w Gdyni
 • 3725/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna ¼ udziałów nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 14,0 m² zlokalizowanego na hali płaskiej pawilon handlowy nr 102
 • 3726/11/VI/P - zakupu namiotu ratowniczego dla potrzeb MCZK
 • 3727/11/VI/M - druku broszury Navigator Biznesowy
 • 3728/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 3729/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR na zakup usługi polegającej na instalacji i konfiguracji systemu CMS oraz wsparciu technicznym strony internetowej: www.2wojna.gdynia.pl
 • 3730/11/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie opracowania raportu dotyczącego wizerunku miasta
 • 3731/11/VI/P - organizacji prezentacji miasta Gdyni w ramach współpracy bilateralnej podczas Festiwalu Polskich Filmów 2011 w Seattle
 • 3732/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup: projektora, ekranu projekcyjnego, stojaka pod projektor oraz dziesięciu sztuk stacjonarnych aparatów telefonicznych na potrzeby Straży Miejskiej
 • 3733/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ulicy Radosnej – etap II
 • 3734/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 3735/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni- Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 3736/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę: „Rozbudowa aplikacji w ramach istniejących programów w Wydziale Geodezji: Ośrodek, Egipt, ZUDP”
 • 3737/11/VI/O - akceptacji zmian w umowie KB/361/OZ/15/W/2011 z dnia 12.07.2011
 • 3738/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 100 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3739/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 900 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3740/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 20 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3741/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 480 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 1062/8 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3742/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.240 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3743/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 130 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3744/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 80 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3745/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 10.000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3746/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 692 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3747/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 308 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego - część działki 61/1 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3748/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 375 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego - część działki 61/1 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3749/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 450 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego - część działki 61/1 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3750/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny w celu określenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gminnej położonej przy ul. Opata Hackiego 12
 • 3751/11/VI/M - umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Marią Jażdżewską a Gminą Miasta Gdyni
 • 3752/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 3753/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie oznakowania do wież widokowych (góra Donas, Kolibki) na obszarze miasta Gdyni
 • 3754/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 3755/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 3756/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 3757/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3389/11/VI/M z 13.09.2011 r. dotyczącego zmiany zarządzenia nr 2674/11/VI/M z 12.07.2011 r. dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Szczecińskiej 28
 • 3758/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej oraz pomieszczeń socjalnych na potrzeby realizacji projektu dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Gdyński Klub Koszykówki „ARKA” S.A. i UM Gdyni w SP Nr 18 w Gdyni
 • 3759/11/VI/O - wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu środka trwałego – autobusu VW LT 35, nr rej. GA 7435 A, rok produkcji 1998
 • 3760/11/VI/O - upoważnienia pani Krystyny Zdunek – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
 • 3761/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych, zezwoleń i zaświadczeń wraz z kosztami przesyłki o wartości do 14.000 EUR
 • 3762/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3375/11/VI/U z 13.09.2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizację inwestycji: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń odczyszczających realizowana w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 3763/11/VI/M - udzielenia zamówienia na produkcję filmu promującego Gdynię
 • 3764/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację działań promujących Gdyńskie Muzeum Motoryzacji jako atrakcję turystyczną miasta
 • 3765/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk plakatów promujących szkolenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
 • 3766/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie naklejek i wydruków do czterech potykaczy służących do oznakowania paneli Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 3767/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję szkoleń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
 • 3768/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/238/UI/89/W/2011 z 29.04.2011 r. na wykonanie koncepcji branży drogowej wraz z odwodnieniem dla ulicy Wiczlińskiej i branży hydrotechnicznej dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej
 • 3769/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę polegającą na przygotowaniu projektów uchwały RM Gdyni i porozumienia międzygminnego oraz udziale w negocjacjach z Gminą Szemud w zakresie przekazania zadania publicznego opisanego w art. 16 a pkt. 3 ustawy o odpadach
 • 3770/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zmiany programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ul. Unruga i ul. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 3771/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 193.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
 • 3772/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni”
 • 3773/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni”
 • 3774/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.10.2011
Data udostępnienia informacji: 18.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2011 13:16 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk