Z dnia 2011-09-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.09.2011 r. w sprawie:
 • 3503/11/VI/P - wykonania kalendarzy „Gdynia bez barier” na rok 2012
 • 3504/11/VI/P - udźwiękowienia strony www.gdynia.pl poprzez stronę IVONA WebReader
 • 3505/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 3111/11/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zamówienia ekspertyzy prawnej na poparcie stanowiska organu w postępowaniu podatkowym, w sprawie określenia podstaw do opodatkowania w podatku od nieruchomości
 • 3506/11/VI/U - upoważnienia Naczelnika Biura Inżynierii Transportu
 • 3507/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z szatniami dla Akademii Piłkarskiej Trenera Czajki w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni
 • 3508/11/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
 • 3509/11/VI/O - wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie auli szkolnej na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Gdynia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
 • 3510/11/VI/O - wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie sal dydaktycznych, sal komputerowych oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Gdyńskiego Stowarzyszenia TALENT w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
 • 3511/11/VI/R - przyjęcia wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni
 • 3512/11/VI/R - zmiany umowy KB/265/UO/24-W/2011 z dnia 01.04.2011 o powierzenie zadania koordynacji programu „Pies w wielkim mieście”
 • 3513/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 3514/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację stolików komputerowych dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 3515/11/VI/P - skierowanie na drogę sądową sprawy odszkodowania za interwencję kryzysową przy ul. Rdestowej 142
 • 3516/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego zakup cebul narcyzów, przygotowanie 20 donic w kształcie łodzi pod nasadzenia roślin cebulowych oraz transport obsadzonych donic i ustawienie przy ul. Świętojańskiej w Gdyni
 • 3517/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
 • 3518/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Żeliwnej 38A w Gdyni
 • 3519/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Żeliwnej 40A w Gdyni
 • 3520/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Krośnieńskiej 19 w Gdyni
 • 3521/11/VI/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
 • 3522/11/VI/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienie publicznego, poniżej kwoty 193.000,00 EUR, na zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem oraz serwis w sezonie 2011/2012 dekoracji świątecznych w Gdyni
 • 3523/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki podziemnego składu opału między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 2-6 i 8-10 przy ul. Gen. Maczka w Gdyni
 • 3524/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Beniowskiego 36 A w Gdyni
 • 3525/11/VI/M - naprawy i czyszczenia rynien i rur spustowych na budynku przy ul. Waszyngtona 28 – 30 w Gdyni
 • 3526/11/VI/M - remontu dachu i wymiany witryn w pawilonie użytkowym przy ul. Morskiej 9 – 9A w Gdyni
 • 3527/11/VI/M - remontu chodnika przed budynkiem przy ul. Woj. Wachowiaka 11-29 w Gdyni
 • 3528/11/VI/M - remontu chodnika przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 1B w Gdyni
 • 3529/11/VI/P - dofinansowania wydania „Zeszytów Gdyńskich nr 6”
 • 3530/11/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy książki „75 lat Automobilklubu Morskiego Klubu Obywatelskiego w Gdyni”
 • 3531/11/VI/P - dofinansowania wydania książki kpt. ż. w. Eugeniusza Łukaszewicza „Kapitańskie opowieści”
 • 3532/11/VI/P - dofinansowania wydania książki kpt. ż. w. Andrzeja Soysala „Kapitanowie oceanicznych szlaków”
 • 3533/11/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki „Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża”
 • 3534/11/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Marka Chorabika „A jeśli wiemy?”
 • 3535/11/VI/P - rozliczenia udziału własnego z tytułu ubezpieczenia systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 3536/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę 20 szt. donic w kształcie łodzi dla ul. Świętojańskiej w Gdyni
 • 3537/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 3474/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 3538/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 3539/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 2273/11/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia powołania biegłego do wydania opinii w postępowaniu podatkowym, w sprawie określenia podstaw do opodatkowania w podatku od nieruchomości
 • 3540/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych na 2010 r. i w 2011 r na realizację badań profilaktycznych
 • 3541/11/VI/O - sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 3542/11/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 3153/11/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.08.2011 r.
 • 3543/11/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup art. spożywczych ( kawa, herbata, cukier, słodycze , owoce ) w 2011
 • 3544/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 31.12.2011 r. lokalu użytkowego przy ul. Partyzantów 39 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia „Gdynia Turystyczna”
 • 3545/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/170/UP/42/W/2008 z dnia 17.03.2008 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej
 • 3546/11/VI/U - zmiany Zarządzenia Nr 827/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.02.2011r w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni.”
 • 3547/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 r. i nr KB/303/UI/103/W/2011 z dnia 07.06.2011 r. zawartych w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni”
 • 3548/11/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie odbioru projektu budowlano-wykonawczego oddymiania i wydzielenia klatek schodowych w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 3549/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 EUR na usługę; „Rozbudowa aplikacji w ramach istniejących programów w Wydziale Geodezji: Ośrodek, Egipt, ZUDP”
 • 3550/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję reklam elektronicznych z animacją na stronie www.trojmiasto.pl promujących miasto z okazji XI MFG Gdynia 2011 oraz wykonania taśm z logo Gdyni
 • 3551/11/VI/M - akceptacji treści regulaminu Nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Nagrody Kolosy”
 • 3552/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ul. Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia
 • 3553/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ul. Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia
 • 3554/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ul. Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia
 • 3555/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej – Park Kiloński oraz uchylenia zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 17212/10V/M
 • 3556/11/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i ustalenia wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16 A
 • 3557/11/VI/M - wyrażenia zgody na uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • 3558/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 50, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3559/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dwóch spotów reklamowych promujących miasto z okazji MFG Gdynia 2011
 • 3560/11/VI/M - wyrażenia zgody na uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wydatkowania środków finansowych na ten cel
 • 3561/11/VI/M - ustalenia ceny wykazu i warunków przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łanowej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3562/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji fotograficznej ze zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 3563/11/VI/M - przyjęcia aneksu nr 1 do umowy w zakresie realizacji zadań zawiązanych z organizacją XI Międzynarodowego Forum Gospodarczego, zmieniającego zapis w załączniku nr 3 do umowy
 • 3564/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów oraz materiałów drukowanych promujących III Festiwal Kawy
 • 3565/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zabudowy stoiska nr A2.021 podczas Targów Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2011 w Monachium
 • 3566/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w tygodniku Express Powiatu Wejherowskiego
 • 3567/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 2886/11/VI/R prezydenta miasta Gdyni w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w ramach projektu INTERFACE
 • 3568/11/VI/P - zlecenia organizacji koncertu Grzegorza Turnaua w ramach akcji „Głosy dla Hospicjów”
 • 3569/11/VI/P - dokonania zmian w umowie nr KB/322/PON/3/W/2011 z 30 maja 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją AnimalPro
 • 3570/11/VI/S - publikacji informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w „Panoramie firm” oraz wyboru oferenta
 • 3571/11/VI/S - zlecenia usług transportowych związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych w dniach 08.10.2011 r do 10.10.2011 r.
 • 3572/11/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych i uzupełnienia składów
 • 3573/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 4033/11/VI/U prezydenta miasta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację spotkania integracyjnego i kolacji dla uczestników konferencji pt: „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności” w dniu 15 września 2011 r. w Gdyni w ramach projektu TROLLEY i Segment”
 • 3574/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
 • 3575/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 3576/11/VI/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej „Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni”, wszczętego zarządzeniem nr 3299/11/VI/U z 06.09.2011 r.
 • 3577/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni”
 • 3578/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/654/UI/241/W/2010 i nr KB/376/UI/130/W/2011 zawartych w ramach zadania pn: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 3579/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/390/UI/133/W/2010 z 02.07.2010 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu – etap II” zmienianej aneksami nr 1 z 28.12.2010 r., nr 2 z 29.06.2011 r. oraz nr 3 z 30.08.2011 r.
 • 3580/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3”
 • 3581/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn: „Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3”
 • 3582/11/VI/M - usuwania plakatów, haseł wyborczych i urządzeń ogłoszeniowych oraz ustalania zasad ich przechowywania na podstawie katów oskarżycieli publicznych i sądów karnych
 • 3583/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa
 • 3584/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 13/2011 do umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 3585/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim z terenu Gminy Miasta Gdyni
 • 3586/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie domków dla bezpańskich kotów
 • 3587/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr SK/1202/RI/2-W/2011 na opracowanie Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni
 • 3588/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 3400/11/VI/R w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie banera typu flash dla projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.09.2011
Data udostępnienia informacji: 14.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2011 13:31 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk