Z dnia 2011-08-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.2011 r. w sprawie:
 • 3027/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • 3028/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na instalację dodatkowych punktów elektryczno-logicznych, dodatkowych zabezpieczeń różnicowo-prądowych obwodów elektrycznych i instalacji dodatkowych elementów pasywnych sieci logicznej w szkołach objętych I i II etapem realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej, elektrycznej i serwerowni w 60 szkołach w Gdyni, realizowanej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 3029/11/VI/S - akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na konserwację systemu DOCFLOW
 • 3030/11/VI/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 • 3031/11/VI/M - cofnięcia powództwa sądowego wniesionego przez Gminę Gdynia przeciwko Państwu Teresie Mizerackiej, Adamowi Mizerackiemu, Marcie Bogusz, Dawidowi Bogusz, Aleksandrowi Bogusz, Ewie Majer, Kamilowi Kujawa o wydanie lokalu przy ul. Zielonej
 • 3032/11/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2011 roku”.
 • 3033/11/VI/P - powołania Dyrektora Artystycznego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
 • 3034/11/VI/O - unieważnienia ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci.
 • 3035/11/VI/O - zmiany Zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 3036/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dzieci i młodzieży ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 2453/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 21 czerwca 2011r
 • 3037/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie dwóch bilbordów promujących Zlot Żaglowców w Gdyni oraz ich rejestrację w formatach umożliwiających emisję telewizyjną
 • 3038/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na nagranie gdyńskich spotów promocyjnych na taśmach BETA CAM
 • 3039/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do wykonania remontów w budynkach UMG i lokalach podległych do 14.000 EUR
 • 3040/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu przedstawicieli Sail Training International oraz radiowej „Trójki” w dniach 26.08-06.09.2011 podczas regat „The Culture 2011 Tall Ships Regatta”.
 • 3041/11/VI/U - uregulowania należności na rzecz ENERGA – Oświetlenie Sopot za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wawrzyniaka w Gdyni
 • 3042/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/585/UI/224/W/2010 z dn. 25.10.2010r. oraz KB/386/UI/137/W/2011 z dn. 29.07.2011r., na wykonanie robót w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej – odcinek I”
 • 3043/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej – odcinek I
 • 3044/11/VI/P - organizacji projektu Gdynia Business Week 2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.08.2011
Data udostępnienia informacji: 07.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2011 15:18 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk