Z dnia 2011-04-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.04.2011 r. w sprawie:
  • 1651/11/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe
  • 1652/11/VI/R - akceptacji aneksu Nr 6/2011 do umowy KB/9/MOPS/2009 z dnia 01.04.2009 r. w sprawie zapewnienia schronienia wraz z opieką dla około 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
  • 1653/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
  • 1654/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.04.2011
Data udostępnienia informacji: 23.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2011 15:17 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk