Z dnia 2011-03-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2011 r. w sprawie:
 • 1370/11/VI/P - wyznaczenia przedstawicieli Gminy do udziału w Grupie Koordynującej projekt „Równi wobec prawa – gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego” realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „OVUM”
 • 1371/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1372/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 8/2011 do umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 1373/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 6/2011 do umowy KB/23/MOPS/2009 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 1374/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 4/2011 do umowy najmu z dnia 16.04.2007 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 na terenie miasta Gdyni
 • 1375/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 5/2011 do umowy najmu z dnia 01.10.2007 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 na terenie miasta Gdyni
 • 1376/11/VI/R - określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
 • 1377/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 1049/11/VI z dnia 01.03. 2011 r. w sprawie akceptacji aneksu Nr 2/2011do umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 2 na prowadzenie w niej placówki opiekuńczo- wychowawczej
 • 1378/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • 1379/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Szpitala Miejskiego w Gdyni
 • 1380/11/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 1381/11/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z okazji jubileuszu 20 – lecia klas akademickich w placówce
 • 1382/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Redłowo
 • 1383/11/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 1384/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni
 • 1385/11/VI/O - dofinansowania kosztów realizacji filmu powstającego w ramach edukacji filmowej w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 1386/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego, w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1387/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1388/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1389/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1390/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1391/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1392/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1393/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1394/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 1395/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 16 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców , celem powołania komisji konkursowej
 • 1396/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 28 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców , celem powołania komisji konkursowej
 • 1397/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 44 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców , celem powołania komisji konkursowej
 • 1398/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców , celem powołania komisji konkursowej
 • 1399/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej, celem powołania komisji konkursowej
 • 1400/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej, celem powołania komisji konkursowej
 • 1401/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Kolegium Miejskiego – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej, celem powołania komisji konkursowej
 • 1402/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 1403/11/VI/S - zmiany postanowień umowy nr KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. z firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wniosku o pozwolenie na budowę dla drugiego etapu budowy kanalizacji teletechnicznej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni
 • 1404/11/VI/S - zmiany postanowień umowy nr SK/2077/SI/51-W/2009 z dnia 12.11.2009 r. z firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wniosku o pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu budowy kanalizacji teletechnicznej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni
 • 1405/11/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację zestawień budynków i osób w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r
 • 1406/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.
 • 1407/11/VI/M - wykonania wentylacji w mieszkaniach gminnych nr 1B i 2B w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 27 w Gdyni
 • 1408/11/VI/M - wykonania wentylacji w mieszkaniach gminnych nr 1A, 3A, 1B, 2B w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 29 w Gdyni
 • 1409/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni
 • 1410/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nauczycielskiej 5 w Gdyni
 • 1411/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni
 • 1412/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ramułta 37 w Gdyni
 • 1413/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 5 w Gdyni
 • 1414/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 4 w Gdyni
 • 1415/11/VI/M - ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego przy ul. Kapitańskiej 39 w Gdyni
 • 1416/11/VI/M - zakupu betonowych stołów do ping-ponga na plac zabaw przy Opata Hackiego - Zamenhofa oraz sprzętu zabawowego na plac zabaw przy ul. Chylońskiej 59-63
 • 1417/11/VI/M - remontu wiaty śmietnikowej przy ul. Dickmana 26
 • 1418/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 18 w Gdyni
 • 1419/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Płk. Dąbka 185 w Gdyni
 • 1420/11/VI/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 listopada 2006 roku dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 1421/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1422/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1423/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1424/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1425/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Benisławskiego
 • 1426/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Benisławskiego
 • 1427/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup druków – zawiadomień dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
 • 1428/11/VI/S - akceptacji zmiany treści umów zawartych w latach 2009- 2010 związanych ze zmianą stawki podatku VAT
 • 1429/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych wraz z pielęgnacją na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni –II ETAP
 • 1430/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji odbiorowej na podstawie 200 decyzji dotyczących nasadzeń rekompensujących na terenie Gdyni
 • 1431/11/VI/P - zawarcia umowy dotyczącej dofinansowania kosztów budowy Komisariatu Policji - Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana w roku 2011
 • 1432/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas drugich gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim – 2011”
 • 1433/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/513/UP/106/W/2008 z dnia 02.09.2008 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Elektroprojekt S.A. Oddział Łódź
 • 1434/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 1435/11/VI/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na materiały statystyczne dot. Gdyni
 • 1436/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 1437/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 1438/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2011r.
 • 1439/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wynajem powierzchni reklamowej, na ekspozycję wielkoformatowej reklamy Gdyni
 • 1440/11/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej projektu „Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych”
 • 1441/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 150 plakatów do ekspozycji w lokalach gminnych przeznaczonych na wynajem
 • 1442/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 1443/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy TG/557/92 z dnia 21.12.1992 r., przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej – pawilon handlowy nr 220
 • 1444/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1445/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Kolna przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1446/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 743/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Korzeniowskiego 25 A w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ustnego oraz powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia nieograniczonego ,ustnego przetargu
 • 1447/11/VI/M - przeprowadzenia publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz powołania Komisji Przetargowej
 • 1448/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach na lata 2009-2012 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
 • 1449/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania
 • 1450/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum Nr 1, przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni”
 • 1451/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, przy ul. Legionów 27 w Gdyni”
 • 1452/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 39, przy ul. Adm.Unruga 88a w Gdyni”
 • 1453/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 35, przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni”
 • 1454/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na promocję produktu turystycznego „Szlak kulinarny Centrum Gdyni”
 • 1455/11/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR, na opracowanie koncepcji i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011
 • 1456/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kubków z okolicznościowym nadrukiem
 • 1457/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk folderu promującego Gdynię i tereny inwestycyjne
 • 1458/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie spotkania inauguracyjnego dla członków Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 1459/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.2.2011)
 • 1460/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania miast gospodarzy Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 1461/11/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1
 • 1462/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla mieszkańców dzielnicy
 • 1463/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatu informującego o Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości IDG
 • 1464/11/VI/R - akceptacji aneksu do zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Aliną i Piotrem Kołelis umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Artemidy 3 na prowadzenie w niej placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 1465/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zadania koordynacji programu „Pies w wielkim mieście” w roku 2011
 • 1466/11/VI/R - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
 • 1467/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 10/2011 do umowy z 2.11.1999 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnienia miejsc dla mieszkańców Gdyni w prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy społecznej
 • 1468/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gdyni
 • 1469/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 751/11/V/U z 1.02.2011 r. dotyczącego wykonania przebudowy wyspy rozdzielającej na skrzyżowaniu ul. Bosmańskiej i Podchorążych w Gdyni”
 • 1470/11/VI/U - udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwentaryzacją pn: „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 1471/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UI/159/W/2010 r. z 15.07.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej w Gdyni
 • 1472/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/720/UI/240/W/2009 r. z 03.11.2009 r, KB/363/UI/124/W/2010 z 21.06.2010 r. i KB/523/UI/206/W/2010 z 22.09.2010 r. realizowanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulic Apollina i Izydy”
 • 1473/11/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/10/UR/2008 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Gdyni położonych przy zbiegu ulic Legionów i Powstania Styczniowego oraz upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 1474/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 1475/11/VI/U - uregulowania należności za wykonanie map do celów informatycznych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 1476/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/687/UI/258/W/2010 z 01.12.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Zagospodarowanie terenu szkoły I ALO w Gdyni”
 • 1477/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 10992/05/IV/M z 20 września 2005 roku dotyczącego administrowania sali posiedzeń wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku B-103 należącymi do Stoczni Remontowej „Nauta” S.A,. ul. Waszyngtona 1
 • 1478/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów gminnych przy ul. Orłowskiej 1, Spacerowej 9a
 • 1479/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługi: „Wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych
 • 1480/11/VI/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej – Zarząd Dróg i Zieleni do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych
 • 1481/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 110 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1482/11/VI/M - zmiany umowy użyczenia MG nr /13/08 zawartej ze stowarzyszeniem Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej
 • 1483/11/VI/M - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę
 • 1484/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 1485/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 1486/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę i upoważnienia do podpisania umowy
 • 1487/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomośc przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę i upoważnienia do podpisania umów na potrzeby
 • 1488/11/VI/O - upoważnienia pani Ewy Łowkiel – wiceprezydenta miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych”
 • 1489/11/VI/O - upoważnienia pani Ewy Łowkiel – wiceprezydenta miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów”
 • 1490/11/VI/O - organizacji roku szkolnego 2011-2012 w prowadzonych przez miasto Gdynię placówkach oświatowych
 • 1491/11/VI/P - przejęcia działalności kulturalno-oświatowej w obiekcie przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni przez Centrum Kultury w Gdyni
 • 1492/11/VI/P - dofinansowania organizacji gdyńskiej edycji Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych „Short Waves”
 • 1493/11/VI/P - organizacji X Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem”
 • 1494/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 roku
 • 1495/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy sportowej
 • 1496/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 1497/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2011 rok
 • 1498/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 1499/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego nr 3 do umowy nr KB/473/PK/3/w/2008 – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 1500/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2011 roku
 • 1501/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Ośrodka Hipoterapeutycznego mieszczącego się w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.03.2011
Data udostępnienia informacji: 10.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2011 14:41 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk