Z dnia 2011-01-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.01.2011 r. w sprawie:
 • 476/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług wynajmu pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą w 2011 r.
 • 477/11/VI/P - zmiany Zarządzenia nr 253/10/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 grudnia 2010 r. dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 478/11/VI/P - powołania Komisji Gdyńskiego Funduszu Filmowego
 • 479/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników okręgowych eliminacji III Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 480/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla finalistów Konkursu Biblijnego, którego współorganizatorem jest Gimnazjum Nr 1 w Gdyni
 • 481/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2011 roku
 • 482/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2011 roku
 • 483/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego(MS.DK 71409-1/15/09)
 • 484/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego(MS.DK 71409-1/5/10)
 • 485/11/VI/M - przejęcia w zarząd obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Parkowo-Dworskiego w Gdyni Kolibkach
 • 486/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 487/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 27 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego /przy torach/ na działce nr 568/71 i 74, KM 53, obręb Gdyni
 • 488/11/VI/M - użyczenia na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. lokalu użytkowego o powierzchni 84,18 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia „Lepsze życie” na rzecz zdrowienia z kryzysów psychicznych i osobistego rozwoju
 • 489/11/VI/M - przyjęcia treści umowy barterowej z partnerem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • 490/11/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w 2011r. na obsługę łącza transmisji danych dla Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU)
 • 491/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w 2011r.
 • 492/11/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców małych dzieci
 • 493/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dzierżawę kanalizacji na potrzeby transmisji danych i koordynacji sygnalizacji
 • 494/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta nr 14325/10/V/U z dnia 16.03.2010r w sprawie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 495/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni”
 • 496/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie rozbiórki budynku biurowego usytuowanego na terenie posesji położonej przy ulicy Chwarznieńskiej nr 2 w Gdyni (działka gminna nr 439/140 KM 65, obręb Gdynia)
 • 497/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą”
 • 498/11/VI/S - wyrażenia zgody na konserwacje: neonu herbu miasta Gdyni ,systemu kolejkowego, urządzenia kopertującego oraz konserwacje i naprawy sprzętu AGD oraz maszyn biurowych
 • 499/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie robót szklarskich oraz dorabianie kluczy
 • 500/11/VI/U - zmiany umowy nr KB/49/UO/2/W/2009 z dnia 02.02.2009 r. o powierzenie zadania: prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, ul. Małokacka 3A w czasie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 • 501/11/VI/U - przeprowadzenia XIII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 502/11/VI/U - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-02 o dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 503/11/VI/S - wyrażenia zgody na opłatę abonamentu za używanie przez UMG odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2011 r.
 • 504/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych w 2011 roku do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 505/11/VI/S - przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 506/11/VI/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2011 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 507/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na realizację promocji Gdyni przez Polski Związek Piłki Siatkowej
 • 508/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi w zakresie uzupełnienia danych podmiotowych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w jednostkach wskazanych przez zamawiającego
 • 509/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 110.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 510/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K w sprawie ustalenia zasad /polityki/ rachunkowości w UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.01.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2011 12:31 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk