Z dnia 2001-04-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.04.2011 r. w sprawie: -
 • 1573/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 1574/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia placu zabaw oraz fragmentu dojazdu do osiedla - wjazd od ul. Widnej w Gdyni
 • 1575/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/520/UI/170/W/2005 z dnia 15.09.2005r dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni”
 • 1576/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/344/UI/95/W/2005 z dnia 26.06.2005 r. na pełnienie nadzoru zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Horyda i Płk. Dąbka”
 • 1577/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr SOO/890/01/UI (KB/203/UI/82/W/2002) z dnia 17.09.2001r dotyczącej zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni’’
 • 1578/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/918/UI/327/W/2006 z dnia 22.12.2006r dotyczącej zadania pn.: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej”
 • 1579/11/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w II Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Marzec - Kwiecień - Maj trzy oblicza wiosny” dla uczniów przebywających w szpitalach na terenie całej Polski, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 1580/11/VI/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
 • 1581/11/VI/M - zmiany Zarządzenia Nr 312/2010/Vi/M z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2011 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
 • 1582/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
 • 1583/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul Abrahama 70 w Gdyni
 • 1584/11/VI/M - wymiany drzwi w gminnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Sandomierskiej 1A w Gdyni
 • 1585/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Płk. Dąbka 187 w Gdyni
 • 1586/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1587/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1588/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1589/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei Jana Pawła II
 • 1590/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie balonów z nadrukiem promocyjnym
 • 1591/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu i przygotowania do druku reklamy prasowej promującej gdyńskie wydarzenia sportowe
 • 1592/11/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Artemidy, na prowadzenie w niej rodzinnego domu dziecka
 • 1593/11/VI/U - akceptacji treści umowy KB/89/UI/34/W/2006 z dnia 22.02.2006 r. dotyczącej zadania pn.: Budowa kolektora deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu Nr IV wraz z drogą eksploatacyjną w Gdyni”
 • 1594/11/VI/O - dofinansowania organizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 1595/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy 12 uczniów wraz z 2 opiekunami z Gimnazjum Nr 2 w Gdyni do szkoły w Rödeby w Szwecji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 1596/11/VI/O - dofinansowania XIV Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz Ligę Obrony Kraju
 • 1597/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 26.10.2010r o wykonanie roboty budowlanej ,,Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I’’
 • 1598/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/151/UI/37/W/2009 z dnia 27.02.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „ kanalizacja deszczowa w ul. Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III; parking przy ul. Orłowskiej; ul. Orłowska etap I”
 • 1599/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przesadzenia krzewów rokitnika
 • 1600/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1550/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 kwietnia 2011 r. rozpoczynającego postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 1601/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 1602/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1347/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. w sprawie organizacji finału XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 roku
 • 1603/11/VI/P - zmiany warunków powołania Pana Jarosława Wojciechowskiego na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni
 • 1604/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup kontynuacji abonamentu programu Norma Pro
 • 1605/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo festynu rodzinnego w dniu 3 maja 2011r.
 • 1606/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno – rekreacyjnego z okazji uroczystości święta 3 – go Maja
 • 1607/11/VI/P - zakupu 100 egzemplarzy albumu „Ryszard Kaczorowski Prezydent Polaków”
 • 1608/11/VI/R - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 500 tysięcy sztuk torebek na psie nieczystości
 • 1609/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i rozładunek krzewów o wartości do 14.000 EUR
 • 1610/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i rozładunek pnączy o wartości do 14.000 EUR
 • 1611/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 1612/11/VI/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w latach 2011 -2013
 • 1613/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa
 • 1614/11/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w rejonie ul. Grottgera
 • 1615/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie internetowego serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl
 • 1616/11/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z Uniwersytetem Gdańskim dotyczącej organizacji konferencji „Project Management – zarządzanie projektami w praktyce”
 • 1617/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotki Nawigator Kulturalny
 • 1618/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie renowacji elementów ekspozycji Gdyni na terenie Portu Lotniczego Gdańsk Rębiechowo
 • 1619/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie strony internetowej www.gdynia2014.com
 • 1620/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kamizelek odblaskowych z nadrukiem okolicznościowym
 • 1621/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych
 • 1622/11/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr UP/G-EZ/643/2010 z 10.11.2010 r. o przyłączenie do sieci gazowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 1623/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 30.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 1624/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umów KB/767/UI/304/W/2007 i KB/480/UI/182/W/2010 dotyczącego rozliczenia prac projektowych dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej
 • 1625/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni” w ulicy Cechowej
 • 1626/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.855.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni”
 • 1627/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji opracowania pn: „Program funkcjonalno-użytkowy dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania ruchem i transportem publicznym” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 1628/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1072/11/VI/O w sprawie zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć teatralno-wokalno-tanecznych w ramach wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr piosenki i tańca”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 1629/11/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Chapmansgymnasiet w Karlskronie w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 1630/11/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla klas II szkoły podstawowej organizowanym przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 1631/11/VI/O - zakupu nagród dla zwycięzców oraz organizacji szóstej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem „Gdynia – miasto, które mnie urzekło” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 14
 • 1632/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy 15 uczniów wraz z 3 opiekunami z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni do Ligurii w ramach warsztatów malarsko-fotograficznych
 • 1633/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 361 zlokalizowanego na placu targowym
 • 1634/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 249 zlokalizowanego na placu targowym
 • 1635/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 353 zlokalizowanego na placu targowym
 • 1636/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. J. Wiśniewskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1637/11/VI/M - zmiany umowy dzierżawy i sporządzenia aneksu nr 1 do umowy MG/156/D/09 z 25.06.2009 r.
 • 1638/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1639/11/VI/M - zmiany umowy dzierżawy nr MG/6/D/09 z 12.01.2009 r.
 • 1640/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na usługę reklamową podczas Gdyńskich Targów Turystycznych w dniach 15 – 17.04.2011 r.
 • 1641/11/VI/P - naprawy punktu kamerowego nr 46 systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 1642/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup telewizora oraz odtwarzacza DVD na potrzeby Referatu Służby Wojskowej
 • 1643/11/VI/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawa sprzętu dla UM Gdyni
 • 1644/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 193.000 EUR na dostawę mebli biurowych dla UMG w 2011 r.
 • 1645/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”
 • 1646/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni pana Piotra Pawłowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni
 • 1647/11/VI/S - wyrażenia zgody na wymianę przycisków w kabinie dźwigu osobowego „Pilawa”
 • 1648/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1501/11/VI/P z 29 marca 2011 roku dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Ośrodka Hipoterapeutycznego mieszczącego się w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku
 • 1649/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.04.2011
Data udostępnienia informacji: 23.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2011 11:06 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk