Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2011 rok

WyszczególnieniePliki do pobrania
Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2011 roku84 kB
Dochody352 kB
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł83 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni 187 kB
Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących1.197 kB
Wydatki majątkowe i rozliczenie wykonania budżetu za 2011 rok846 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni 429 kB
Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2011 rok 131 kB
ZAŁĄCZNIKI 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2011 roku 31 kB
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2011 rok 261 kB
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2011 r. zakładów budżetowych  28 kB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2011 rok219 kB
Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2011 rok 108 kB
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego  49 kB
Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich277 kB
Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   114 kB
Informacja o stanie mienia miasta Gdynia za 2011 rok394 kB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2012
Data udostępnienia informacji: 13.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2012 14:30 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
13.04.2012 14:15 Dodanie informacji Anna Zakrzewska