Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2011r. - art. ustawy o finansach publicznych

1. Informacja z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2011r., w tym kwota deficytu.

2. Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2011r.

3. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2011 r. na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gdynia otrzymała kwotę 10.496.884 zł, a przekazała innym jednostkom 1.828.387 zł.

4. Informacja o kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2011 r. Gdynia wykorzystała 45.209.937 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na IV kwartał 2011r.

6. RB-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 31.05.2012
Data udostępnienia informacji: 20.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2012 09:05 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2012 12:31 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
31.05.2012 12:25 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
31.05.2012 12:23 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2012 12:20 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2012 12:11 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2012 12:08 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2012 11:50 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak