Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2011 roku


Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I półrocze 2011 roku

WyszczególnieniePliki do pobrania
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU 
Wstęp  59 kb
Dochody 390 kb
Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w okresie I - VI wg źródeł 78 kb 
Część tabelaryczna – dochody wg klasyfikacji budżetowej386 kb
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących945 kb
Wydatki majątkowe i rozchody657 kb
Część tabelaryczna – wydatki wg klasyfikacji budżetowej403 kb
ZAŁĄCZNIKI 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg i umorzeń oraz  obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011 roku29 kb
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za I półrocze 2011 roku231 kb
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2011 r. zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni28 kb
Informacja z wykonania planów dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych125 kb
Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2011 roku84 kb
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez rady dzielnic za I półrocze 2011 roku189 kb
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 – 2022,  W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU34 kb
ZAŁĄCZNIKI478 kb
INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 265 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH113 kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2011
Data udostępnienia informacji: 23.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2011 13:25 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
23.09.2011 13:24 Dodanie informacji Anna Zakrzewska