rozstrzygnięcie konkursu na realizację programów profilaktycznych w latach 2011-2013

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1087/11/VI/O z dnia 01.03.2011r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowena realizację programów profilaktycznych 
Programy profilaktyczne 3 letnie realizowane będą w latach  2011 – 2013 przez n/w świadczeniodawców:
 1.       „Rośnij Zdrowo” działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi
 
 a.          program skierowany  do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi  uczęszczającymi do ośrodków i  szkół specjalnych 
Realizatorzy:

1.      „Przychodnia Lekarska  Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31 (32)

2.      NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 58 781 74 20 
b.          program skierowany  do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy (klasy integracyjne). 

Realizatorzy:

1.       „Przychodnia Lekarska  Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 625 48 18;  58 667 99 31 (32)

2.      NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 58 699 35 73

2.      „Przychodnia Orłowo”  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60 

       058 664 88 97 (98)

3.      VITA MED. Centrum Opieki Medycznej  Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 58 623 07 71; 58 664 39 19

4.      „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka”  Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 629 69 96

2.             Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.

Realizatorzy:

·        SPZOZ MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 58 660-88-15

·        SPZOZ Szpital Miejski im J Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 58 620-75-01

3.         Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt od 2 – go m-ca życia.

Realizatorzy:

·        Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 58 620-02-07

·        Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 58 624-18-24, 58 624 19 45

·        Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o.  ul. Rozewska 31  tel. 58 623-46-88

·        VITA MED Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 58 623-07-71, 08 664 39 19

·        „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 58 629-35-51

·        SANUS  Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 058 625 40 03

·        Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 58 623-24-97; 58 623 27 65

·        NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 58 781-  74-20

·        „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2  tel. 58 625-48-18; 58 667 99 31 (32)

·        „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 629-69-96

 4.         Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia I ETAP (badanie kału na krew utajoną)

Realizatorzy:

·        Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 58 620-02-07

·        „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2  tel. 58 625-48-18 058 667 99 31 (32)

·        Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 58 623-24-97; 58 623 27 65

·        NZOZ BIK MED. ul. Podchorążych 10A tel. 58 665 20 91; 58 665 13 16

·        Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 58 624-18-24, 58 624 19 45

·        NZOZ Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 58 660-88-31

·        Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 58 623-46-88

·        VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 58 623-07-71, 58 664 39 19

·        evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 58 622-95-10

·        „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 629-69-96

·        „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 58 629-35-51

·        SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego ul. W. Radtkego 1 tel. 58 620-75-01

·        NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 58 781-  74-20

·        NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 58 665-75-55

·        „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 58 625-40-03

·        NZOZ Św. Katarzyny  ul. Morska 7 tel. 58 721 14 77

5.         Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia II ETAP (badania endoskopowe) Realizatorzy:

·        Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07

·        SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
„Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 669-06-30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Machnicka
Data wytworzenia informacji: 22.03.2011
Data udostępnienia informacji: 22.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2011 14:48 Dodanie informacji Maria Machnicka