Opracowanie graficzne i wykonanie banera typu flash przekierowującego do strony o projekcie Ochrona wód Zatoki Gdańskiej

Dotyczy projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - etap I”

Umowa KB/507/UI/179-W/2011 zawarta 23.09.2011 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Realizowane we współpracy z Wydziałem Inwestycji
Wykonawca: Pan Paweł Fijałkowski i Pan Krzysztof Roch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio a4 s.c.
Wartość zamówienia: 320 zł brutto
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Eunika Rejda
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019