Umowa na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego

Numer umowy:KB/363/SI/4-W/2011
Data podpisania:11.07.2011
Przedmiot zamówienia:Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją, roboty budowlanej polegającej na wykonaniu okablowania strukturalnego, sieci elektrycznej i serwerowni w 60 placówkach oświatowych w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji "Inwest Wybrzeże" sp. z o.o.
Wartość zamówienia:44280,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu i Wydział Informatyki
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2011
Data udostępnienia informacji: 20.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2011 15:26 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska