Umowa na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 8 placówek oświatowych w Gdyni

Numer umowy:KB/628/SI/5-W/2011
Data podpisania:10.11.2011
Przedmiot zamówienia:Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla 8 placówek oświatowych w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Sprint SA ul. Budowlanych 64E 80-298 Gdańsk
Wartość zamówienia:977175,63 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 18.10.2011
Data udostępnienia informacji: 25.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2011 13:18 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska