Dzierżawa kanalizacji na potrzeby transmisji danych i koordynacji sygnalizacji

Numer umowy:SK/82/SI/1-W/2011
Data podpisania:4.01.2011
Przedmiot zamówienia:Dzierżawa kanalizacji na potrzeby transmisji danych i koordynacji sygnalizacji
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Telekomunikacja Polska SA
Wartość zamówienia:75744,24 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2011
Data udostępnienia informacji: 13.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2011 10:30 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska