Dostawę, instalację i wdrożenie systemu do obsługi dziennika elektronicznego dla 60 placówek oświatowych w Gdyni

Numer umowy:KB/390/SI/5-W/2011
Data podpisania:30.06.2011
Przedmiot zamówienia:Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do obsługi dziennika elektronicznego dla 60 placówek oświatowych w Gdyni, realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ComArch SA 31-864 Kraków Al. Jana Pawła II 39 A
Wartość zamówienia:995 960,52 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2011
Data udostępnienia informacji: 04.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2011 14:34 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska