Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bazy Wiedzy

Numer umowy:SK/1271/SI/22-W/2011
Data podpisania:18.07.2011
Przedmiot zamówienia:Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bazy Wiedzy z Zakresu Prawa z Bazą Aktów Własnych oraz ich aktualizacja przez okres 48 miesięcy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a 01-231 Warszawa
Wartość zamówienia:631 226,16 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Ksiegowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2011
Data udostępnienia informacji: 04.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2011 12:56 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska