Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze miasta Gdyni

Numer umowy:SK/420/MK/5-w/2011
Data podpisania:04.03.2011
Przedmiot zamówienia:Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum firm; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Spółka z o. o w Gdańsku ul. Pniewskiego 3 - Lider Konsorcjum, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Krakowie ul. Grzegórzecka 10 - Partner Konsorcjum
Wartość zamówienia:147 600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Mikołajczyk
Telefon:58668-85-35
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Mislisz
Telefon:58668-85-41
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:pok.314, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2011
Data udostępnienia informacji: 07.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2011 14:21 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska