Wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o powierzchni 208 km2

Numer umowy:SK/930/MK/9-w/2011
Data podpisania:26 kwiecień 2011
Przedmiot zamówienia:Wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o powierzchni 208 km2
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum firm: MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 33-37 – Pełnomocnik Konsorcjum, MGGP S. A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6 – Uczestnik Konsorcjum.
Wartość zamówienia:172200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Mikołajczyk
Telefon:58-668-85-35
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Mislisz
Telefon:58-668-85-41
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:pok.314, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 05.05.2011
Data udostępnienia informacji: 05.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2011 15:40 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska