Transformacja i przekształcenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z układu lokalnego Gdańsk 70 do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000

Numer umowy:SK/511/MK/6-w/2011
Data podpisania:08 marca 2010
Przedmiot zamówienia:Transformacja i przekształcenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z układu lokalnego Gdańsk 70 do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:SECTEC Adam Naguszewski z siedzibą w Gdańsku, ul. Storczykowa 3B/12
Wartość zamówienia:478470,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Mikołajczyk
Telefon:58-668-85-35
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Mislisz
Telefon:58-668-85-41
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:pok.314, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2011
Data udostępnienia informacji: 08.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2011 16:03 Korekta Aleksandra Drozdowska
08.03.2011 16:01 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska