Rozbudowa apliukacji w ramch istniejących programów w Wydziale Geodezji: Ośrodek, Egipt, ZUDP

Numer umowy:SK/2159/MK/14-w/2011
Data podpisania:19 październik 2011 r.
Przedmiot zamówienia:Rozbudowa apliukacji w ramch istniejących programów w Wydziale Geodezji: Ośrodek, Egipt, ZUDP
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BMT Argoss Spółka z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
Wartość zamówienia:119.310,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Mikołajczyk
Telefon:58 668 8535
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urząd Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2011
Data udostępnienia informacji: 19.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2011 15:57 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska