Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSiN

Numer umowy:SK/1833/MK/12-W/2011
Data podpisania:14 września 2011 r.
Przedmiot zamówienia:Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) w ramach projektu pilotażowego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BMT Argoss Spółka z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
Wartość zamówienia:393.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Mikołajczyk
Telefon:58 668 8535
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urząd Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2011
Data udostępnienia informacji: 14.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2011 15:22 Korekta Aleksandra Drozdowska
14.09.2011 15:18 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska