Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 140 mln zł

Numer umowy:KB/20/KB/2011
Data podpisania:13.12.2011
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 140 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia
Wartość zamówienia:46.313.391,80 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288, 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Samsonowicz
Telefon:58 668 8283
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 13.12.2011
Data udostępnienia informacji: 13.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2011 12:53 Dodanie informacji Barbara Iwaniak