Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 4 budynków oświatowych

Numer umowy:KB/241/MB/7-W/2011
Data podpisania:06.05.2011
Przedmiot zamówienia:Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwaranji robót budowlanych, obejmujących kompleksową termomodernizację czterech szkół na terenie Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Usługowa "AS'POL" Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Pucka 9
Wartość zamówienia:54 612 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:058 668-23-01
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Budynków pokój 305, w budynku przy ul. 10 Lutego 24 w m. Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 13.05.2011
Data udostępnienia informacji: 13.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2011 10:18 Dodanie informacji Bożena Marchewicz