Wykonawca roboty budowlanej:Wykonanie kanalizacji kablowej w Al.Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Technologicznego

Numer umowy:KB/585/UI/208/W/2011
Data podpisania:07.11.2011r
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane dla zadania:Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo Technologicznego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. , Elbląg ( 82-300) ul. Polna 18
Wartość zamówienia:101 792,96 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia Al.M.Piłsudskiego 52/54-Wydział Inwestycji pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 16.11.2011
Data udostępnienia informacji: 16.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2011 14:42 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka