Wykonawca roboty budowlanej:Rozwój Komunikacji Rowerowej

Numer umowy:KB/562/UI/201-W/2011
Data podpisania:25.10.2011r
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane : „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano Drogowa ,,MTM'' SA, 81-061 Gdynia ul.Hutnicza 35
Wartość zamówienia:14 499 237,12 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni 81-382 Gdynia, Al.M.Piłsudskiego 52/54 Wydział Inwestycji pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 03.11.2011
Data udostępnienia informacji: 03.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2011 14:03 Korekta Elżbieta _Wójcicka
03.11.2011 13:56 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka