Wykonawca roboty budowlanej-budowa kanalizacji deszczowej w Al.Kukowskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/506/Ui/178/W/2011
Data podpisania:03.10.2011r
Przedmiot zamówienia:Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Kukowskiego w gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ELGRUNT’’ Gdynia ( 81- 571 ) ul. Starochwaszczyńska 64,
Wartość zamówienia:1 219 108,35
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni, Gdynia Al.M.Piłsudskiego 52/54-Wydział Inwestycji pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2011 11:40 Korekta Elżbieta _Wójcicka