Wykonawca robót budowlanych:przebudowa skrzyżowania ul.Północnej z ul.Chylońską

Numer umowy:KB/625/UI/222/W/2011
Data podpisania:23.11.2011r
Przedmiot zamówienia:Wykonanie roboty budowlanej pn:Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:1 344 556,82 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni, Gdynia al.m.Piłsudskiego 52/54 Wydział Inwestycji-pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 28.11.2011
Data udostępnienia informacji: 28.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2011 14:01 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka