Wykonawca robót budowlanych-budowa kaplicy ZCK ul.Witomińska

Numer umowy:KB/397/UI/142/W/2011
Data podpisania:11.08.2011
Przedmiot zamówienia:Wykonanie zadania:Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Ryszard Marcinkiewicz, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo - Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul. Morska 147
Wartość zamówienia:8 711 605,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji UM Gdyni, Al.M.Piłsudskiego 54/52-pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 16.08.2011
Data udostępnienia informacji: 16.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2011 10:59 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka