Wykonawca robót budowlanych-Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w A.M.Piłsudskiego wraz z budową pzrepompowni ścieków

Numer umowy:KB/498/UI/175/W/2011
Data podpisania:28.09.2011r
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o., 80-338 Gdańsk ul. Opacka 12
Wartość zamówienia:17 969 686,32 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia Wydział Inwestycji, Al.M.Piłsudskiego 52/54 p.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 30.09.2011
Data udostępnienia informacji: 30.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2011 15:36 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka