Rozbudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/447/UI/159/W/2011
Data podpisania:08.09.2011r.
Przedmiot zamówienia:1)Roboty rozbiórkowe 2)Roboty ziemne 3)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej b)wykonanie chodników z kostki betonowej; c)wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej 4)Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym: a)wykonanie kanału kanalizacji deszczowej b)montaż studni c)wykonanie przykanalików z montażem wpustów 5)Regulację istniejących elementów uzbrojenia do nowej niwelety drogi 6)Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, w tym: a)Montaż rur osłonowych na przewodach teletechnicznych i elektrycznych b)Oczyszczenie i przeizolowanie sieci gazowej 7)Zieleń (wykonanie i pielęgnację trawników w okresie 1 roku) 8)Organizację ruchu: a)wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy b)wykonanie docelowej organizacji ruchu
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ABRUKO Sp. zo.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
Wartość zamówienia:239453,74
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz
Telefon:58 668-83-06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668-88-80
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji,pok.235 adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.09.2011
Data udostępnienia informacji: 12.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2011 12:13 dodanie adresu wykonawcy Anna Stankiewicz
12.09.2011 12:04 informacja o udzieleniu zamówi Anna Stankiewicz