Roboty dodatkowe-rozbudowa ul.Chwarznieńskiej

Numer umowy:KB/429/UI/155/W/2011
Data podpisania:24.08.2011
Przedmiot zamówienia:Dodatkowe roboty w ramach zadania: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni -odcinek I, w zakresie : 1.zmiany usytuowania słupów oświetleniowych 2.budowy odcinka chodnika na rondzie Gierdziejewskiego i poszerzenie ul. Chwarznieńskiej 3.przebudowy odcinka sieci gazowej 4.dodatkowych elementów wypełnienia ekranów akustycznych w ilości 21,53m2 5.wykonania dodatkowych barier wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano-Drogową MTM S.A.,81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:424 478,32 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni, Gdynia, Al.M.Piłsudskiego 52/54 pokój 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 08.09.2011
Data udostępnienia informacji: 08.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2011 11:53 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka