Roboty dodatkowe-rozbudowa ul.Chwarznieńskiej

Numer umowy:KB/386/UI/137/W/2011
Data podpisania:29.07.2011
Przedmiot zamówienia:Dodatkowe roboty w ramach zadania: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w zakresie : 1.zmiany lokalizacji studni wodomierzowej 2.budowy kanału sanitarnego 3.budowy dojazdu do myjni samochodowej 4.budowy dodatkowej studni na kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Artemidy 5.kanalizacji kablowej dla potrzeb TRISTAR 6.przyłączy energetycznych do budynków przy ul. Chwarznieńskiej 81B i 89 7.uzupełnienia kabla energetycznego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano Drogowa MTM SA; 81-061 Gdynia ul.Hutnicza 35
Wartość zamówienia:184 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni, Gdynia, Al.M.Piłsudskiego 52/54-Wydział Inwestycji pokój 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 17.08.2011
Data udostępnienia informacji: 17.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.08.2011 11:05 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka