Roboty dodatkowe - Przebudowa ul.Zielnej w Gdyni

Numer umowy:KB/255/UI/92/W/2011
Data podpisania:11.05.2011r
Przedmiot zamówienia:Roboty dodatkowe polegające na przebudowie istniejącej sieci gazowej kolidującej z projektowaną konstrukcją drogi oraz wykonaniem robót drogowych polegających na zabezpieczeniu i odtworzeniu nawierzchni w związku z przebudową sieci gazowej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT 81-571 Gdynia, ul.Starochwaszczyńska 64
Wartość zamówienia:91 842,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 668 83 06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668 88 80
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 19.05.2011
Data udostępnienia informacji: 19.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2011 13:23 zamieszczenie ogłoszenia Bartosz _Wardencki