Roboty dodatkowe-Przebudowa układu drogowego Węzła Św.Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni

Numer umowy:KB/66/UI/10/W/2011
Data podpisania:03.02.1011r
Przedmiot zamówienia:a)budowa przepompowni na kanalizacji deszczowej oraz odcinków przykanalików pod nowo wykonywaną nawierzchnią drogową ( element tymczasowy), b) wykonanie zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy konstrukcją przęsła wiaduktu kolejowego a elementem żelbetowym przed osuwaniem tłucznia z torowiska, c) wykonanie barier stalowych oraz ogrodzenia w pasie rozdziału ul. Władysława IV
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum, reprezentowane przez: Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., mającą swą siedzibę 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:202060,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni-Wydział Inwestycji
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 01.03.2011
Data udostępnienia informacji: 01.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2011 12:20 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka