Roboty dodatkowe-budowa ul.Cechowej w Gdyni

Numer umowy:KB/180/UI/63/W/2011
Data podpisania:11.04.2011
Przedmiot zamówienia:wykonanie robót dodatkowych , w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa ul.Cechowej w Gdyni w zakresie przebudowy istniejącej sieci gazowej kolidującej z projektowaną konstrukcją drogi , dostosowania uzbrojenia podziemnego terenu do skorygowanego układu drogowego oraz rozbiórki podziemnej konstrukcji żelbetowej.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni , przy ul.Handlowej 27
Wartość zamówienia:299 501,29 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia-Wydział Inwestycji, Gdynia Al.M.Piłsudskiego 52/54-pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 15.04.2011
Data udostępnienia informacji: 15.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2011 10:47 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka