Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny,Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni

Numer umowy:KB/652/UI/229/W/2011
Data podpisania:05.12.2011r.
Przedmiot zamówienia:1)Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 2)Roboty elektryczne, w tym: a)demontaż istniejących słupów oświetleniowych, b)ułożenie linii kablowej, c)montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi, d)montaż szafki oświetleniowej, e)ułożenie przepustów z rur ochronnych. 3)Odtworzenie trawników wraz z pielęgnacją przez okres 1 roku. 4)Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z ewentualnym uzupełnienie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o. mające swoją siedzibę w Gdyni (81-337), ul. Rotterdamska 7, wpisana do KRS nr 0000066530
Wartość zamówienia:116616,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.12.2011
Data udostępnienia informacji: 14.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2011 12:45 zamieszczenie informacji o udz Anna Stankiewicz