Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni

Numer umowy:KB/534/UI/191/W/2011
Data podpisania:18.10.2011r.
Przedmiot zamówienia:1)Roboty elektryczne, w tym: a)budowę kablowej linii oświetleniowej, b)montaż słupów oświetleniowych na prefabrykowanych fundamentach z oprawami oświetleniowymi, c)montaż szafki pomiarowej i oświetleniowej, d)ułożenie przepustów z rur ochronnych, 2)rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach instalacyjnych, 3)Odtworzenie i pielęgnację trawników w okresie 1 roku, 4)Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia
Wartość zamówienia:140000,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz Elzbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.10.2011
Data udostępnienia informacji: 25.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2011 15:13 zamieszczenie ogłoszenia o pod Anna Stankiewicz