Opracowanie dokumentacji projektowo- koszt. budowy parkingów rowerowych w ramach projektu: Rozwój komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej.

Numer umowy:KB/341/UI/115-W/2011
Data podpisania:04.07.2011 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy parkingów rowerowych w ramach projektu pn.: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 27
Wartość zamówienia:111.317,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alina Czapka, pok. 238
Telefon:58 668-83-14
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, pok. 238
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2011
Data udostępnienia informacji: 05.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2011 14:29 Dodanie informacji Alina Liwerska