Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej.

Numer umowy:KB/83/UI/18/W/2011 (UIP.272.1.1.2011.EG)
Data podpisania:15.02.2011 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ARKAS-PROJEKT z siedzibą w Olsztynie przy ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75 A, bud. B
Wartość zamówienia:115 900,00 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Guzińska - podinspektor w Wydziale Inwestycji
Telefon:58 66 888 78
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji - referat przygotowania inwestycji- pok 238
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2011
Data udostępnienia informacji: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2011 09:42 Dodanie informacji Elżbieta Guzińska