Nadzór inwestorski:Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych w Gdyni.

Numer umowy:KB/559/UI/200-W/2011
Data podpisania:25.10.2011r
Przedmiot zamówienia:Nadzów inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al.M.Piłsudskiego 52/54
Wykonawca:BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI „INWEST - WYBRZEŻE” Sp. z o.o.,81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3B
Wartość zamówienia:153 380,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni 81-382 Gdynia Al.M.Piłsudskiego 52/54 Wydział Inwestycji pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 03.11.2011
Data udostępnienia informacji: 03.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2011 14:20 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka
03.11.2011 14:10 Korekta Elżbieta _Wójcicka
03.11.2011 14:08 Korekta Elżbieta _Wójcicka
03.11.2011 14:05 korekta nazwy Elżbieta _Wójcicka
03.11.2011 14:01 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka