Nadzór inwestorski-budowa i przebudowa kanałów deszczowych Al.Piłsudskiego i budowa przepompowni

Numer umowy:KB/497.UI/174/W/2011
Data podpisania:28.09.2011r
Przedmiot zamówienia:Nadzór inwestorski: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Polski Rejestr Statków SA 80-416 Gdańsk ul. Gen. Józefa Hallera 126
Wartość zamówienia:332 100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, UM Gdyni, AL.Piłsudskiego 52/54-pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 28.09.2011
Data udostępnienia informacji: 04.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2011 10:20 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka