Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej

Numer umowy:KB/661/UI/236/W/2011
Data podpisania:8.12.2011
Przedmiot zamówienia:opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:VIA CONSULTING sp. z o.o., 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12/35
Wartość zamówienia:113.775,00 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Zdzisława Janowska
Telefon:58 66-88-883
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestcyji U.M. Gdyni p. 227
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.12.2011
Data udostępnienia informacji: 09.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2011 13:09 Dodanie informacji Michał Kowalski