Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej

Numer umowy:KB/161/UI/58/W/2011
Data podpisania:01.04.2011
Przedmiot zamówienia:Wykonanie roboty budowlanej: Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. 80-051 Gdańsk ul.Sandomierska 35
Wartość zamówienia:1 743 291,13 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 66 88 306
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni , 81-352 Gdynia, Al.M.Piłsudskiego 52/54-Wydział Inwestycji -pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 05.04.2011
Data udostępnienia informacji: 05.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2011 14:28 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka