Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni

Numer umowy:KB/531/UI/189/W/2011
Data podpisania:14.10.2011r
Przedmiot zamówienia:Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano Drogowa ,,MTM’’ S.A. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:197 239,28 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia Al.M.Piłsudskiego 52/54, Wydział Inwestycji pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 20.10.2011
Data udostępnienia informacji: 20.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2011 10:49 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka